Privacy statement

Privacy Statement

Auto Keijzers BV hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Auto Keijzers heeft diverse maatregelen getroffen om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en te bewaren.
In dit privacystatement beschrijft Auto Keijzers BV hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

Auto Keijzers verwerkt de volgende persoonsgegevens. Deze gegevens worden door u aan ons verstrekt bij het aangaan van een (huur-)koopovereenkomst, het opvragen van een offerte of in het kader van herstel of onderhoudswerkzaamheden in onze werkplaats.

  • Uw naam, adres en woonplaatsgegevens.
  • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres
  • Geboortedatum.

Tevens dienen wij persoonsgegevens zoals een identificatienummer op een rijbewijs op paspoort/identiteitskaart van u te gebruiken teneinde een voertuig te naam te stellen.

Ook bewaren wij de gegevens omtrent het kenteken en chassisnummer en bouwjaar van uw aangekochte en eventueel ingeruilde auto. Ook wordt de onderhoudshistorie van uw auto door ons bewaard.

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij hebben de uiterste zorg besteed om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze bestemd zijn.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt uw gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties (belastingdienst of politie of justitie bij vermoeden van fraude). Deze worden alleen verstrekt wanneer hier nadrukkelijk om gevraagd wordt.

Uw e-mailadres wordt tevens gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden via de bijgevoegde link in deze nieuwsbrief.
Auto Keijzers BV verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 18 jaar.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij Auto Keijzers en u van onze diensten gebruikt wenst te maken.

Recht op informatie:
U heeft het recht nadere informatie in te willigen over hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u hierin heeft. U heeft het om uw persoonsgegeven te laten corrigeren. Wij willen u er op wijzen dat wij wettelijk gezien verplicht zijn bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren ter inzage van de overheid.

WWFT:
Op Auto Keijzers is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrosisme (“Wwft”) van toepassing. Auto Keijzers neemt deze door de wet toegekende rol als poortwachter vanzelfsprekend serieus.

Dit houdt in dat zij bij koop- en verkoop transacties waarbij EUR 10.000,- of meer contant wordt betaald en bij bemiddeling bij koop- en verkoop cliëntenonderzoek moet verrichten en dus bepaalde gegevens van u dient te ontvangen en eventuele ongebruikelijke transacties moet melden bij het meldpunt van de FIU Nederland.

Voor de goede orde wijst Auto Keijzers u erop dat de wet het haar niet toestaat u als klant op de hoogte te stellen van een melding ongebruikelijke transactie aan de FIU (“Tipping Off Verbod”).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/leidraad_wwtf_richtlijnen_verkopers_goederen_tz0131z4fd.pdf


Contact:
Voor vragen omtrent ons privacystatement kunt u contact opnemen met :

Auto Keijzers BV
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ APELDOORN
055-3574370
[email protected]

Auto Keijzers

Wilt u meer weten?

Heeft u specifieke vragen of wilt u graag meer informatie over ons aanbod of onze diensten? Ons deskundige team staat graag voor u klaar! Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op

Niks missen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.